top of page

The Motivation Project

RIJKSMUSEUM 2016 ‘The Motivation Project’ is een project dat is ontstaan vanuit de gedachte dat werknemers mensen zijn met unieke eigenschappen èn een persoonlijke, intrinsieke motivatie die wordt gevoed door wat hen beweegt. In de Japanse taal is hier een bijzondere term voor, namelijk ‘Ikigai’ dat zo veel betekent als ‘de reden waarom je bestaat’. Met ‘The Motivation Project’ trachten wij te achterhalen wat werknemers hun persoonlijke ‘Ikigai’ is, evenals de gedeelde ‘Ikigai’, het bestaansrecht van de organisatie. Het inzichtelijk maken en openlijk delen van deze gedeelde ‘Ikigai’ moet uiteindelijk het eenheidsbewustzijn en de collegialiteit versterken. Tevens een gevoel geven van vertrouwen en veiligheid wat op den duur resulteert in meer betrokkenheid. ‘The Motivation Project’ geeft dus inzicht in wat medewerkers met elkaar verbindt en wat hun gedeelde kernwaarden zijn en hoe deze zich verhouden tot de kernwaarden van een organisatie.

ONTWIKKELTRAJECT

Het project bestaat uit interviews met werknemers over wat hen drijft om voor hun organisatie te werken, een algemene medewerkers-enquête, presentaties van Humafyers en een adviesrapport. Door de persoonlijke waarden te verbinden aan de waarden van Rijksmuseum is bewuster en consistenter gewerkt aan de professionele uitstraling van de afdeling. Binnen Rijksmuseum heeft dit tevens geresulteerd in een citatenboekje. Zie afbeelding en lees verder onder de afbeelding.

The Motivation Project valt binnen Stichting Humafy onder de tak ‘Hart voor de Zaak’. Deze tak van Humafy ontfermt zich over het herstellen van de verbinding tussen medewerkers onderling en die met hun werkplek. Dit gebeurt door inzichtelijk te maken wat medewerkers motiveert, inspireert en beweegt om dagelijks met ‘hart voor de zaak’ uitvoering te geven aan hun beroep. Het doel hiervan is tweeledig: het verbinden van medewerkers met elkaar en tegelijkertijd het inspireren van medewerkers om steeds de beste versie van zichzelf mee te nemen naar het werk.

Beweeg jezelf door een ander te bewegen.
43 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page