top of page

De 5 basisprincipes voor écht contact

Bijgewerkt op: 4 feb. 2020


Stichting Humafy is ontstaan vanuit de behoefte aan écht menselijk contact. Als voorzitter van de stichting neem ik jullie graag mee terug naar een tijd waarin ik een jaar lang in de ziektewet terecht kwam en in sociaal isolement raakte. Toentertijd was ik net een half jaartje samen met mijn vriendin, hevig verliefd en voor het eerst samen op vakantie naar Griekenland. Voorafgaand aan deze vakantie had er op mijn werk in de verslavingszorg, waar ik werkte als sociotherapeutisch-medewerker, een coupe plaatsgevonden. Als sociotherapeutisch-medewerker was ik verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van dak- en thuislozen, cliënten met zware verslavings-en psychische problematiek. Gedurende deze coupe, ofwel opstanding van de cliënten zijn mijn collega’s en ik met de dood bedreigd en kwam hierdoor onze veiligheid in het geding. Hierbij heeft de politie ons moeten ondersteunen om onze veiligheid als hulpverleners te waarborgen.


Gedurende die vakantie begon ik te bemerken dat mijn mentale gesteldheid hierdoor een flinke tik te verduren had gekregen. Dit bemerkte ik doordat ik in één klap raakte afgesloten van mijn emoties, waardoor ik ook de verliefde gevoelens die ik voor mijn vriendin koesterde verloor. Dit alles heeft een flinke nasleep gehad en heeft zeker zo'n anderhalf jaar geduurd voor ik weer hersteld was. Gedurende mijn periode in de ziektewet ben ik behandeld geweest door een psychologe die mij diagnosticeerde met een posttraumatische stressstoornis, waarvoor ik EMDR-behandelingen kreeg. Op het moment dat ik in sociaal isolement raakte begon ik de keerzijde van social media in te zien.

Via het nieuwsoverzicht van Facebook zag ik dat enkel positieve berichtgeving mij bereikte wat een heel eendimensionaal beeld gaf van de werkelijkheid. Zo wist ik namelijk uit eigen ervaring dat de werkelijkheid waarin ik leefde bij lange na niet zo rooskleurig was als mijn nieuwsoverzicht weergaf. Daarbij bemerkte ik door het niet delen van mijn huidige 'status' dat mijn échte vrienden geen weet hadden van de werkelijke staat waarin ik verkeerde. Mijn vriendin is eigenlijk de enige die mij in deze fase echt heeft ervaren. Ik miste écht menselijk contact, ik miste échte diepgaande gesprekken en ik miste mijn familie en vrienden. Vanuit ditzelfde perspectief ben ik gaan onderzoeken hoe ik een maatschappelijke bijdrage kan leveren om ervoor te zorgen dat meer mensen met zichzelf, elkaar en hun omgeving verbonden zijn. Stichting Humafy is hiervan het resultaat en in dit blog deel ik graag de basisprincipes voor écht contact.

De basisprincipes voor écht contact

Hieronder volgen vijf basisprincipes die ten grondslag liggen aan écht menselijk contact. Ik moedig je aan om deze basisprincipes in je dagelijkse leven toe te passen en je zult zien dat er een wereld voor je opengaat.

1. Oprechte interesse tonen in elkaar

De basis van écht menselijk contact begint bij het tonen van oprechte interesse in elkaar. Wanneer je oprechte interesse toont in de ander zul je de juiste vragen stellen om een leuk en spontaan gesprek opgang te kunnen brengen. Hierbij is het van belang dat je aandacht onverdeeld is. Je aandacht is namelijk verdeeld wanneer je naar iemand luistert, maar tegelijkertijd op je telefoon aan het kijken bent of bent afgedwaald in gedachten. Je bent op deze manier te druk bezig met andere dingen, waardoor je gesprekspartner voelt dat je afgeleid bent. In een oprecht gesprek is je aandacht onverdeeld. Wanneer je oprecht geïnteresseerd bent in elkaar is er sprake van een bepaalde mate van onbaatzuchtigheid. Dit wil zeggen dat je bereid bent om te geven zonder daar zelf baat bij te hebben. Hierbij is het goed om zonder oordeel geïnteresseerd te zijn in de belevingswereld of denkwereld van de ander.2. Je hart openstellen

Het tweede principe van écht contact is het openstellen van je hart. Hiermee bedoel ik dat het belangrijk is dat je bereid bent om je hart te openen en je kwetsbaar durft op te stellen. Wij leven tegenwoordig in een tijd waarin wij ons steeds meer identificeren met onze eigen overtuigingen. Dit maakt dat wij meer en meer afgesloten raken van mensen met andere overtuigingen en zodoende verharden. Om juist écht contact te maken met anderen is het essentieel dat we in staat zijn om onszelf te kunnen verzachten en ons zodoende kwetsbaar opstellen. Kwetsbaarheid tonen is een teken van moed en vertrouwen. Moed om je open te stellen en erop te vertrouwen dat je hierdoor dieper in contact komt met jezelf en met de ander. Het betekent dat je een stukje van je ware aard laat zien, ten behoeve van de ander doen we afstand van onze privacy, om de ander uit te nodigen hetzelfde te doen. Je hoeft hierbij niet meteen alles te delen, deel gewoon wat je op dat moment denkt en voelt, dat wat er op je hart ligt.


3. Je verplaatsen in de ander

Het derde principe wat ten grondslag ligt aan écht contact is je kunnen verplaatsen in de ander. Hierbij is het essentieel dat je enerzijds bij jezelf kunt blijven en anderzijds kunt focussen op de ander. Dit zodat je intuïtief de juiste signalen kunt oppikken om precies datgene te kunnen bieden wat er in dat exacte moment nodig is. Om je te kunnen verplaatsen in de ander dien je met je volledige aanwezigheid in het hier en nu te zijn om een luisterend oor te kunnen bieden. Dit schrijf ik omdat er verschillende gradaties van luisteren zijn. Je kunt bijvoorbeeld naar iemand luisteren om iets terug te willen zeggen, om advies te geven of om je oordeel te vellen, echter is het van cruciaal belang dat wanneer je juist uit bent om contact met iemand te maken dat je ook kunt luisteren om je in een ander te verplaatsen. Het woord con•tact stamt af van het Latijnse woord con•tangere, con betekent: 'samen met' en tangere betekent: 'voelen', ofwel samen voelen. Dit gezamenlijke voelen komt dus van twee kanten en kan ontstaan wanneer er oprechte aandacht is voor elkaar. Zodoende ligt het ‘je verplaatsen in de ander’ aan de basis van het maken van écht contact.4. Identificatie

Onze persoonlijkheid, hetgeen we vaak met ‘ik’ bedoelen, is slechts onderdeel van een veel groter geheel van wie we zijn. Dit wordt echter vaak vergeten en hiermee beperk je je bewustzijn tot de grenzen van je persoonlijkheid. Dit zorgt er in contact met de ander voor dat we ons vaak blijven verschuilen in onze eigen persoonlijke jungle van gedachten, gevoelens, patronen en overtuigingen. We omgeven ons met onze eigen vertrouwde gedachten, zodat niets scherps of pijnlijks ons kan raken. We laten deze angst zo overheersen dat ons hart ondergeschikt raakt. Hiermee maken we nooit een sprong in de frisse lucht of zetten een stap op een nieuwe bodem. En juist buiten deze vertrouwde eigen wereld is waar het leven zich ontvouwt. Wil jij een sprong in de frisse lucht maken of een stap op nieuwe bodem zetten, maar weet je nog niet goed hoe? Neem dan contact op met onze eigen Lichaamsgericht Coach Marit Schepers.5. Zelfreflectie

Oprechte interesse tonen in de ander, je hart openstellen, je verplaatsen in de ander en loskomen van identificatie; het vraagt allemaal om een bepaalde mate van zelfreflectie. Hoe goed ken jij jezelf en neem je voldoende tijd om te reflecteren? Reflecteren is stilstaan bij wat je denkt, doet en voelt en hoe dit samenhangt met je verleden. Je leert hierdoor steeds meer over jezelf, wie je bent, wat je motiveert en wat je wilt leren. We hebben allemaal vaste patronen, waarden en overtuigingen ontwikkeld en die zorgen ervoor dat we veel dingen op de automatische piloot doen. Maar juist in contact met anderen is het mooi als je minder op de automatische piloot vaart en spontaniteit leidend kan laten zijn. Ben je in gesprek voldoende in verbinding met jezelf om er oprecht te kunnen zijn voor de ander? Zelfreflectie is de motor van persoonlijke groei en persoonlijke groei is weer een voedingsbodem voor mooie, oprechte gesprekken.Tot zo ver de vijf basisprincipes voor écht menselijk contact.


Graag wil ik jullie bedanken voor het lezen van dit blog en ik hoop dat het jullie geïnspireerd heeft om hiermee aan de slag te gaan. Ik wens jullie een fijne week toe waarin ik hoop dat jullie nieuwe mensen zullen ontmoeten, oude vriendschappelijke banden zullen aanhalen, eens een gesprek met een vreemde zullen aanknopen en dat jullie fijne momenten samen met familie beleven. Ook wil ik jullie van harte uitnodigen om je aan te sluiten als Humafyer, zo blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en word je uitgenodigd voor onze evenementen.


Met verbindende groet,


Olaf Koning, voorzitter Stichting Humafy

112 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page